הקורס ממוקם באכסניית הנוער ברחוב בני דן 36, תל-אביב